AEDES-BENCHMARK 2018

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2018

onderhoud & verbetering

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportal van de Aedes-benchmark 2018 voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering.

Op de informatiepagina staat een link naar de uitgebreide instructievideo voor het invullen van de benchmark.

  Doorontwikkeling Invoerportal

Dit jaar is het portal ten opzichte van vorig jaar flink aangepast en daarmee vereenvoudigd. Als basis zal de functionele winst- en verliesrekening worden ingelezen. Vervolgens kunt u ruisfactoren invullen. Het aantal ruisfactoren dat op uw corporatie van toepassing is, zal afhangen van de mate waarin u uw functioneel voor de jaarrekening reeds conform de definities van de benchmark en conform de handleiding van ILT/Aw heeft opgesteld.

De gegevens van voorgaand jaar zijn in het nieuwe portal te downloaden. Ook de gegevens voor benchmarkjaar 2018 zijn te downloaden in Excel.

  Meer Weten?

Na het inloggen kunt u onder INFORMATIE diverse documenten en hulpmiddelen terugvinden die u voorafgaand en tijdens het invullen kunt gebruiken. Daar staat ook een instructievideo

Aanleveren kan tot 1 September
Om uw gegevens aan te leveren, logt u in met de inlogcodes die per mail zijn verzonden aan de contactpersonen van uw corporatie. Ga vervolgens via het menu naar BENCHMARK. Zodra uw dVi-cijfers beschikbaar zijn, worden deze in het invulportal al voor u ingevuld. Let op: de dVi-cijfers overschrijven de gegevens die u eventueel handmatig al had ingevuld..

Helpdesk

About