AEDES-BENCHMARK 2016

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2016

onderhoud & verbetering

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportal van de Aedes-benchmark voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. Vrijwel alle corporaties doen mee aan de Aedes-benchmark. In 2015 was 97,5% van alle vhe (verhuureenheden) vertegenwoordigd in de benchmark.

We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande gegevens, zoals de dVi. Om deze goed vergelijkbaar en compleet te maken voor benchmarkdoeleinden, vragen we u net als voorgaande jaren, om toelichtende gegevens aan te leveren.

Kijk voor meer informatie ook op www.Aedes.nl/benchmark.

  Ontwikkelingen invoerportal 2016

Om de onderlinge vergelijkbaarheid en de kwaliteit van de data verder te optimaliseren, is het portal verder verbeterd. Zo is het vanaf dit jaar mogelijk om de onderhoudskosten en uitgaven te relateren aan kenmerken en gerealiseerde prestaties van uw bezit. Via een uploadfunctie kunt u een bestand aanleveren waardoor een genuanceerder beeld van uw kosten en uitgaven aan onderhoud en verbetering ontstaat.
Een andere belangrijke toevoeging is de mogelijkheid om de aansluiting tussen uw benchmarkgegevens en de kostentoerekening volgens het functioneel model van de W&V-rekening inzichtelijk te maken.

Nieuw is ook dat de directeur-bestuurder dit jaar met een digitale bestuurdersverklaring de data-aanlevering van zijn corporatie afrondt en daarmee verantwoordelijkheid neemt voor de aangeleverde data.

Aanleveren eenvoudiger
Aanleveren van uw gegevens is dit jaar eenvoudiger geworden:

  • De definities zijn geactualiseerd met behoud van de eenvoudige navigatiestructuur.
  • Op de benchmarkpagina kunt u eenvoudig de invulstatus terugvinden.
  • Een aantal nieuw gebouwde validaties voorkomt mogelijke vergissingen bij het invullen
  • De basiscijfers over 2015 worden automatisch ingelezen vanuit uw dVi.
  • Als u ook in 2015 hebt deelgenomen aan de benchmark, zijn ook uw cijfers over 2014 ter referentie al voor u ingevuld en opnieuw geordend volgens de indeling van dit jaar.

  Meer Weten?

Honderdtwintig corporaties namen begin juli deel aan het webinar dat Aedes had georganiseerd waarin instructie werd gegeven over het invulportal. De deelnemers werden stap voor stap door de invulschermen heen geleid. Hebt u de bijeenkomsten gemist of wilt u de uitleg nogmaals horen? Van het invulgedeelte van het webinar is een video gemaakt. Klik hier om dit webinar op uw gemak te bekijken. Ook kunt u na inloggen onder INFORMATIE in het menu diverse documenten terugvinden die u voorafgaand en tijdens het invullen ondersteunen. Wij adviseren u deze goed door te nemen alvorens met het invullen te starten.

Aanleveren kan tot 1 September
Om uw gegevens aan te leveren, logt u in met de inlogcodes die per mail zijn verzonden aan de contactpersonen van uw corporatie. Ga vervolgens via het menu naar BENCHMARK. Zodra uw dVi-cijfers beschikbaar zijn, worden deze in het invulportal al voor u ingevuld. Let op: de dVi-cijfers overschrijven de gegevens die u eventueel zelf al had ingevuld.

U kunt hier het dataprotocol met afspraken over het beheer en de beveiliging van uw gegevens downloaden.

U kunt de gevraagde gegevens aanleveren tot 1 september 2016.

Helpdesk

About