AEDES-BENCHMARK 2018

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2018

onderhoud & verbetering

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportal van de Aedes-benchmark 2018 voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering.

De invoerportal voor de Aedes-benchmark 2019 zal per 1 juli beschikbaar zijn, Op het moment dat het portal beschikbaar is, krijgen de ons bekende contactpersonen en bestuurders bericht per email.

Op de informatiepagina staat een link naar de uitgebreide instructievideo voor het invullen van de benchmark.

  Doorontwikkeling Invoerportal

Vorig jaar is het portal flink aangepast en daarmee vereenvoudigd. De functionele winst- en verliesrekening zal de basis zijn en wordt ingelezen na het indienen van de dVi.

Tot 1 juli vindt de doorontwikkeling plaats.
Dit jaar zullen ook gegevens over nieuwbouw worden uitgevraagd. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de Aedes-site. De overige wijzigingen zullen beperkt zijn, maar een aantal ruisfactoren vervallen. Hierover zijn de corporaties geïnformeerd.

De gegevens voor benchmarkjaar 2018 zijn te downloaden in Excel. De ruisfactoren die in 2019 zullen vervallen zijn in dit spreadsheet geel gemarkeerd. U kunt daarmee simuleren wat het effect van het vervallen van de ruisfactoren voor uw corporatie is.

  Meer Weten?

Na het inloggen kunt u onder INFORMATIE diverse documenten en hulpmiddelen terugvinden die u voorafgaand en tijdens het invullen kunt gebruiken. Daar staat ook een instructievideo

Helpdesk

About