AEDES-BENCHMARK 2019

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2019

onderhoud & verbetering

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportal van de Aedes-benchmark 2019 voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het portal. Zodra we live gaan krijgen de bij ons bekende bestuurders en contactpersonen per email een uitnodiging om het portal in te vullen en een nieuwe inlogcode.

Na inloggen vindt u op de informatiepagina links naar diverse toelichtingen hoe de benchmark in te vullen.

  Minder ruisfactoren en informatie over nieuwbouw als toevoeging

Vorig jaar is het portal flink aangepast en daarmee vereenvoudigd. De functionele winst- en verliesrekening vormt de basis en wordt ingelezen na het indienen van de dVi. Een aantal ruisfactoren zijn door harmonisatie van de dVi met de Aedes-benchmark overbodig geworden en zijn om die reden dit jaar niet meer opgenomen in de benchmark. U heeft separaat bericht om welke ruisfactoren het specifiek gaat.

Dit jaar zullen ook gegevens over nieuwbouw worden uitgevraagd. Dit is geen nieuw prestatieveld, maar een verdieping voor die u mogelijkheden biedt voor additionele inzichten en analyses. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de Aedes-site. De overige wijzigingen in het invulportal zullen beperkt zijn.

De gegevens voor benchmarkjaar 2018 zijn te downloaden in Excel. De ruisfactoren die in 2019 zullen vervallen zijn in dit spreadsheet geel gemarkeerd. U kunt daarmee simuleren wat het effect van het vervallen van de ruisfactoren voor uw corporatie is.

  Meer Weten?

Na het inloggen kunt u onder INFORMATIE diverse documenten en hulpmiddelen terugvinden die u voorafgaand en tijdens het invullen kunt gebruiken. In geval van vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met benchmark@aedes.nl

Helpdesk

About