AEDES-BENCHMARK 2017

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2017

onderhoud & verbetering

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportal van de Aedes-benchmark 2017 voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering.

  Doorontwikkeling Invoerportal

In verband met de overgang van het categoraal naar het functioneel model is de portal aangepast en wordt u gevraagd door middel van een kostenverdeelstaat verbinding te maken tussen de bedrijfslasten uit het categorale en het functionele model. Dit om afwijkingen en trendbreuken door de stelselwijziging te minimaliseren. Vanaf dit jaar wordt u score in de Aedes-benchmark voor het prestatieveld Bedrijfslasten berekend op basis van de door u in dit portal opgegeven cijfers conform de functionele indeling.

Verder wordt dit jaar het opnemen van het aantal fte’s verplicht en wordt aanvullend voor het prestatieveld onderhoud en verbetering een aantal laagdrempelige vragen gesteld voor benchlearningdoeleinden.

  Meer Weten?

Ruim zeventig corporaties namen begin juli deel aan het webinar dat door PwC is georganiseerd waarin instructie werd gegeven over het invulportaal. De deelnemers werden stap voor stap door de invulschermen heen geleid. Hebt u de bijeenkomst gemist of wilt u de uitleg nogmaals horen? Het webinar is opgenomen. Klik hier om dit webinar op uw gemak te bekijken. Ook kunt u na het inloggen onder INFORMATIE diverse documenten alsmede de laatste versie van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen terugvinden die u voorafgaand en tijdens het invullen ondersteunen.

Aanleveren kan tot 1 September
Om uw gegevens aan te leveren, logt u in met de inlogcodes die per mail zijn verzonden aan de contactpersonen van uw corporatie. Ga vervolgens via het menu naar BENCHMARK. Zodra uw dVi-cijfers beschikbaar zijn, worden deze in het invulportal al voor u ingevuld. Let op: de dVi-cijfers overschrijven de gegevens die u eventueel zelf al had ingevuld.

U kunt de gevraagde gegevens aanleveren tot 1 september 2017.

Helpdesk

About