AEDES-BENCHMARK 2020

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2020

onderhoud & verbetering

AEDES-BENCHMARK 2020

nieuwbouw

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportaal van de Aedes-benchmark voor de prestatievelden Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering en Nieuwbouw.

Dit is het portal voor de uitvraag van 2020. De bij ons bekende bestuurders en contactpersonen hebben per email een uitnodiging ontvangen om het portal in te vullen. Daarbij is een nieuwe inlogcode verstrekt, eerdere inlogcodes zijn niet meer geldig.

  De uitvraag van 2020 is beschikbaar

In de aanloop naar de integratie van de benchmark in de uitvraag van SBR-Wonen is het aantal 'ruisfactoren' verder beperkt. Bij het goed volgen van de handleiding bij de functionele W&V zijn deze correctiemogelijkheden vrijwel niet meer nodig. In de spreadsheet van het afgelopen jaar, die u in het portal kunt vinden, is gemarkeerd welke ruisfactoren niet meer gebruikt kunnen worden in de komende uitvraag.
De validaties zijn op onderdelen aangescherpt, maar inhoudelijk is de uitvraag voor bedrijfslasten niet veranderd.

De uitvraag voor Onderhoud & verbetering is niet gewijzigd. Wij hopen dat de deelname aan de z.g. Onderhoudscontext nog groter zal zijn dan vorig jaar. Hoe hoger de participatie, hoe betrouwbaarder de gegevens t.b.v. benchlearning. U kunt hetzelfde format gebruiken als vorig jaar.

Ook dit jaar worden de gegevens over nieuwbouw uitgevraagd. Ook hiervoor zijn de wijzigingen zeer beperkt. Zo vragen we expliciet of het z.g. 'flex-woningen'betreft.

  Meer Weten?

Na het inloggen kunt u onder INFORMATIE diverse documenten en hulpmiddelen terugvinden die u voorafgaand en tijdens het invullen kunt gebruiken. In geval van vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met benchmark@aedes.nl

U hebt tot 1 september de tijd om de benchmarkgegevens in te leveren. Hoewel twee maanden ruim voldoende lijkt, ontstaat er soms toch nog tijdnood, bijvoorbeeld omdat de bestuurder niet beschikbaar is voor goedkeuring van de benchmark. Begin, als het kan, tijdig met de voorbereiding.

Helpdesk

About