AEDES-BENCHMARK 2016

bedrijfslasten

AEDES-BENCHMARK 2016

onderhoud & verbetering

  Welkom!

Hartelijk welkom op het invoerportal van de Aedes-benchmark 2017 voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering.

  Doorontwikkeling Invoerportal

Momenteel zijn wij bezig met de aanpassingen voor dit benchmarkjaar. Voor statusinformatie met betrekking tot deze aanpassingen verwijzen wij u naar de website van Aedes (www.Aedes.nl/benchmark. ).

Tot die tijd kunt u op dit invoerportal terecht om uw gegevens van afgelopen jaar te raadplegen.

  Meer Weten?

Eind mei en begin juni ontvangen alle in het invoerportal aangemelde bestuurders en contactpersonen alvast informatie, toelichting en tools om het daadwerkelijke invullen voor dit benchmarkjaar te vergemakkelijken.

Naar verwachting zal het portal voor het invoeren van uw gegevens vervolgens begin juli worden geopend. Hierover krijgt u een bericht via de mail.

Helpdesk

About